Fiskesø Put & Take

Vores Put & Take sø ligger i Vejen Kommune, i den lille by Foldingbro, 5 km syd for Brørup, og kun 50 meter fra campingpladsen og Kongeåen i et roligt og skønt naturområde. Søen er op til 4,5 meter dyb med gode adgangsforhold rundt om hele søen. Søen har rent og klart vand og egner sig godt til både spinner, fluefiskeri og medefiskeri.

For at pleje fiskebestanden bliver der løbende udsat nye fisk (regnbueørreder).

 • P-plads, brug de anviste parkeringspladser.
 • Borde og nye bænke
 • Redningskrans
 • Lille bålplads – må ikke benyttes i tørkeperioder. Grillkul eller træ til grillen medbringes (Grillkul kan købes i kiosken).
 • Det er forbudt at skære grene af træer og buske.
 • Renseplads ved toiletbygningen (på campingpladsen).
 • Søen er åben for fiskeri året rundt – og der sættes også fisk ud i vinterhalvåret.
 • Kort skal købes i kiosken inden du begynder at fiske.
 • Kortet er personligt.
 • Opbevar kontrolsedlen under fiskeri, og forevis denne på opfordring, husk at aflevere denne når du er færdig med at fiske.
 • Fisketegn købes ikke til private søer, men til f.eks. Kongeåen – klik og læs om Kongeåen.
 • Der må kun fiskes med det antal fiskestænger der er betalt for.
 • Når du har fanget det du må, eller tiden er udløbet, kan du købe ekstra kort, dog må der max. fanges 10 fisk pr. person om dagen.
 • Hvis du begynder at fiske uden at have betalt, betragtes det som tyveri/eller forsøg på tyveri, og du bliver bedt om at forlade området.
  Fangede fisk uden forudbetaling koster 100 kr. pr. fisk. 
 • Når du er færdig med at fiske, udfylder du fiskekortet med det antal du har fanget, og afleverer kortet i kiosken (uden for åbningstiden lægges kortet i den sorte postkasse, som du finder på hjørnet af bygningen). Så har vi nemlig hele tiden styr på hvor mange fisk der er tilbage i søen.
 • Hunde skal føres i snor og dens efterladenskaber skal fjernes. Mangler du poser til hundens efterladenskaber, kan de købes i kiosken.
 • De 7 opstillede skraldespande i området benyttes til almindeligt affald (ikke fisk) – cigaretskodder skal smides i en af de tre store askebægre, der står ved bænkene.
 • Det er selvfølgelig muligt at overnatte på campingpladsen, enten i lejet hytte eller egen vogn/telt.
 • Vi forventer at alle er ærlige, betaler det de skal, og noterer rigtig antal fanget fisk på kortet.
 
Tlf.: +45 75 38 10 78 – Ring hvis du kommer uden for kioskens åbningstider – eller SMS på +45 22 90 10 78

1 stang

1 time – 2 fiskkr. 100,- 
2 timer – 4 fiskkr. 160,-
3 timer – 6 fiskkr. 220,-
4 timer – 8 fiskkr. 285,-
 5 timer – 10 fiskkr. 350,- 

LYSTFISKER ETIK

 • Forfodring er forbudt.
 • Der må fiskes med det antal fiskestænger der er betalt for.
 • Fisk er levende skabninger og skal behandles derefter.
 • Fisken aflives straks efter den er kommet på land.
 • Fisken må ikke genudsættes, da mange genudsætter forkert og så dør fisken efterfølgende.
 • Fanger du en græskarpe, skal den genudsættes, og gør det nænsomt.
 • En rigtig lystfisker fanger kun fisk til eget forbrug.
 • Vis hensyn over for dem, du møder ved fiskevandet.
 • Fisk ikke for tæt på andre. Tænk på andre når linen kastes ud.
 • Vis hensyn ved færdsel i naturen.
 • Kast ikke cigaretskodder i vandet – fiskene æder dem.
 • Efterlad ikke affald. Der står rigeligt med affaldsspande rundt om søen, 7 styks..
 • Fjern fisk og fiskerester for at undgå smittefare.
 • Brug gerne rensebordet på campingpladsen, gør rent efter brug.
  Dog ikke muligt om vinteren, hvor de udendørs vandhaner er lukket.
  Køkkenet kan bruges om vinteren.
 • Fiskeaffald lægges i en pose, som lukkes, inden det smides i containeren, den grønne container til madaffald.
 • Kasseret fiskeline og fiskekroge må ikke henkastes i naturen eller ved søen. Brug affaldsspandene.
 • Forlad området pænt og husk at samle affald, kroge m.v. op fra græsset.
 
Hvis du vil fiske i Kongeåen, så klik her og læs mere.


Søen kan lejes til firmaarrangementer og. lign. Dette aftales i god tid, ring til Lise.
Søen er ikke lukket for andre samtidig.

Tlf.: +45 75 38 10 78 – Ring hvis du kommer uden for kioskens åbningstider – eller SMS på +45 22 90 10 78

Overtrædelse af reglerne medfører bortvisning

Der må kun fiskes fra solopgang til solnedgang, med spinder, flue, blink, orme, majs eller powerbait.
Husk at forfodring er forbudt.
Fangst begrænsning: 2 fisk pr. time, og max. 10 fisk pr. person om dagen.

Børn kan også fiske ved søen.
Put & Take, vores fiskesø
Du kan fiske i vores sø